18 Haziran 2009 Perşembe

BAL VE OĞUL ARI ÜRETİCİSİNİN KENDİ İHTİYACI İÇİN YÜKSEK KALİTE DE ANA ARI YETİŞTİRME YÖNTEMİÇALIŞMA 1:
Yüksek kalite de bir ana arı üretmek için muhakkak SAF bir ırktan DAMIZLIK elde edilmelidir. Elde edilen bu ırk melez olmamalı. Bu ana arının atmış olduğu yumurtalardaki arı bireylerinin anatomik yapı ve görünüş itibarıyla birbiri ile benzer olmalıdır. Eğer damızlık olarak alınan ana arıda 1 tane dahi farklı bir işçi arı var ise o ana arı melezdir anlamına gelir ve damızlık olarak kullanılamazlar. Ayrıca bu damızlık ana arı bal verimi yüksek, uysal, kışa dayanıklı ve yavru gelişimi hızlı gibi olumlu davranışları olması gerekir. Ülkemizde Macahel vadisinde üretilen ana arılar saf ırktır. Damızlık olarak kullanılabilir.


ÇALIŞMA 2:
Elde edilen bu damızlık ana arı, normal anasız bir koloniye kabul ettirilir.
ÇALIŞMA 3: 1 adet Apimaye termo 4 bölmeli ana arı kovanı temin edilir.
Bu kovan birbirinden bağımsız 4 adet arı bölmesine sahiptir. Önden 2, arkadan 2, uçuş deliği bulunmaktadır. Langstroth ölçülerindeki kovanların yarısı ölçülerinde 4 adet yarım çerçevesi bulunmaktadır. Bu yarım çerçeveler birleştirme aperati ile 2 çerçeve birbirine yapıştırılır. Bu 2 çerçeve birleştirilince standart bir Langstroth
çerçevesi olur.
Temel peteği takılan bu çerçeve damızlık koloniye bırakılır.

ÇALIŞMA 4: Damızlık kolonide kabarttırılıp yumurta attırılan bu çerçeveler Termo ana arı kovanlarının her bölmesine 2 şer adet arılı ve günlük yumurtalı olarak verilir. Verilen çerçevelerin 1 tanesinin de kapalı yavrulu olması gerekir. Burada ana arısız kalan bu bölme verilen günlük yumurtayı kullanarak kendisine ana arı yetiştirir. Ve böylelikle 1 ana arı kovanında 4 adet ana arı yetiştirmiş oluyoruz. Bu bölmedeki ana arılar çiftleşip yumurta attıktan sonra kullanılabilir.

NOTLAR: Bu bölmeler sürekli olarak kek veya şurup ile beslenmelidir. 4 bölmeye arılı çerçeveleri verirken aynı ana arı kovanına aynı kovandan 4 bölmeyi doldurmak doğru değildir. Bunun yerine 4 bölmeye farklı 4 kovana verilen çerçeveler verilmelidir. İmkan var ise bu işlem yapıldıktan sonra ana arı üretim kovanları mevcut arılıktan 3-4 km uzağa taşımakta yarar vardır. Sonbaharın isterseniz 4 adet ana arıyı kışlatıp erken ilkbahar döneminde mart-nisan gibi kullanabilirsiniz.

ÜSTÜNLÜKLERİ:
Kendi ana arınızı üreterek daha kaliteli ve ekonomik bir ana arı yetiştirmiş olacaksınız.
Sonbaharın kışlattığınız ana arıları erken ilkbahar döneminde kullanarak. Erken ilkbahar döneminde ana arı bulamama gibi sıkıntılarınızı ortadan kaldırmış olacaksınız.
Termo ana arı kovanındaki ana arı yetiştirme bölmesindeki arı miktarı klasik ana arı kutularından daha fazla olduğu için daha kaliteli ve koloniye kabul edilme olasılığı daha yüksek bir ana arı elde etmiş olacaksınız.
Ana arıları kendi bölgenizde çiftleştirerek bölgenizi f 1 melezini oluşturduğunuzdan bölgenize uyumlu ve daha verimli bir arı elde etmiş olacaksınız.
Termo ana arı kovanındaki arılar sezon sonunda yok olup ölmezler. Bu arılardan 8 çerçeveli normal bir koloni oluşturabilirsiniz.
Ana arıların dölsüz ve vasıfsız olmasını engellemiş olacaksınız.