9 Ocak 2011 Pazar

ANA ARININ HAVADA ERKEK ARILARLA ÇİFTLEŞME VİDEOSU

Ana arı havada 8-10 erkek arı ile çiftleşip kolonisine geri döner, ana arının çiftleştiği erkek arıların semeni ana arının sperm kesesinde birbirine bulaşmadan farklı katmanlar halinde bulunmaktadır. bundan dolayı aynı ana arının yumurtasından farklı görünüş ve davranışta işçi arı bireyleri periyodik olarak görülebilir. bu doğal çiftlemenin başarılı olabilmesi için ana arının üreme sisteminin iyi gelişmiş olması gerekir, yoksa çiftleşme başarısızlıkla sonuçlanabilir. Ticari ana arı üreticileri bundan dolayı çok ana arı kaybı yaşamaktadırlar sadece ana arı üreticileri değil, kolonide ana arı yenileyen veya yeni koloni oluşturulan kolonide yetişen ana arılar iyi yetişmezse çiftleşme başarısız olmaktadır. Ticari ana arı üretiminde en fazla 1 günlük larva transferi yapılmalıdır ve üretim aşamasında iyi bir şekilde arı sütü ile beslenmesi sağlanmalıdır. bazı ana arı üreticilerin uygun aşılanacak larva diye resimledikleri lavalar maalesef genelde yaşlı larvalardır, aşılanacak larvaların yatağında henüz krem şeklinde arı sütünün oluşmaması gerekiyor bu oluşmuş ise larva yaşlı demektir.