5 Ocak 2011 Çarşamba

FİNAL SINAV SORU VE YANITLARI ' Kars'lı Girişimci Balcı Kadınlar Projesi'

ADI-SOYADI:……………………………. 05.01.2011

‘KARS’LI GİRİŞİMCİ BALCI KADINLAR PROJESİ’ ARICILIK KURSU FİNAL SINAVI

1- TS 3036’ya göre Balın bileşiminde HMF miktarı, 1 kg bal da en çok ne kadar olmalıdır?
a) 60 mg b) 50 mg c) 40 mg d) hiçbiri

2- Arı bireylerinden ana ve işçi arı kaç kromozoma sahiptir?
a) 32 b) 16 c) 64 d) 24

3- Tarlacı işçi arılar bir seferde kovana ortalama olarak ne kadar nektar taşır?
a) 80 mg b) 50 mg c) 90 mg d) 60 mg

4- I. Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı ( Etmeni: Bacillus larvae)
II. Kireç Hastalığı ( Etmeni: ascosphera apis )
III. Nosema Hastalığı ( Etmeni: streptococcus pluton)
IV. Trake Akarı ( Etmeni: Acarapis woodi )

Yukarıdaki hastalık etmenlerinden hangileri doğru olarak yazılmıştır?
a) I b) I – II c) I – III – IV d) I – II – IV

5- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Varroa parazitine karşı kullanılmaktadır?
a) Fumidil-B b) Thymovar c) Kirecidin d) kekik

6- TS 3409 arı kovan standardına göre Langstroth tipi ahşap kovanın kuluçkalık iç ölçüleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
Boyu Eni Yüksekliği Boyu Eni Yüksekliği
a) 455 mm X 385 mm X 258 mm b) 505 mm X 435 mm X 258 mm
c) 455 mm X 455 mm X 308 mm d) 515 mm X 515 mm X 308 mm

7- Organik arıcılıkta geçiş dönemi kaç yıl uygulanmaktadır?
a) 1 Yıl b) 2 Yıl c) 3 Yıl d) Hiçbiri

8- Aşağıdaki arı hastalıklarından hangisi bir yavru arı hastalığıdır?
a) Nosema Hastalığı b) Trake Akarı c) Kireç Hastalığı d) Hepsi

9- Ülkemizde aşağıdaki arı hastalıklarından hangisinin ihbarı mecburi çok tehlikeli ve salgın bir hastalıktır?
a) Adi ishal b) Amerikan yavru çürüklüğü c) Avrupa yavru çürüklüğü d) Nosema

10- 2011 yılında ana arılar hangi renk koduyla boyanmalıdır?
a) Sarı b) Beyaz c) Mavi d) Kırmızı

11- Kontrollü ana arı üretiminde kullanılan başlatıcı koloninin en önemli özelliği nedir?
a) İki katlı , genç ana arılı, yoğun genç arı nüfusuna sahip olması
b) Anasız, yoğun genç arı nüfusuna sahip olması
c) Saf bir ırktan, genç ana arılı, bal verimi yüksek, oğula meyilli olmaması
d) Hiçbiri

12- Aşağıdaki yöntemlerden hangisi oğul önleme yöntemlerden biri değildir?
a) Koloniyi bölmek b) Koloniye kat atmak c) Koloniyi beslemek d) Hepsi

13- ‘ Arı kovanın önünde telaşlı ve hareketli bir kaynaşma olur, çok miktardaki genç işçi arı, az miktardaki yaşlı işçi arı ve bir miktar erkek arı kovanın ağzından dökülür gibi yoğun olarak dışarı fırlarlar’

Yukarıdaki ifadeler, arılar için neyin bir belirtisidir?
a) Arı felci b) Varroa olduğunun c) Oğul verme d) Yağmacılık

14- ‘ Ölü yavru başlangıçta sulu kıvamda ve biraz yapışkandır. Çürüme ilerledikçe renk koyulaşır, yapışkanlık artar. Üzeri delik gözlere bir çöp sokulup yavru kalıntısı çekilecek olursa kalıntının 2.5 ila 10 cm kadar uzadığı görülür.’

Yukarıdaki ifadeler, arılar için neyin bir belirtisidir?
a) Avrupa yavru çür. hastalığının olduğu b) Amerikan yavru çür. hastalığının olduğu
c) Tulumsu yavru çür. hastalığının olduğu d) Kireç Hastalığının olduğu

15- Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha az bal veren bir bitkidir?
a) Ballıbaba b) Geven c) Kestane d) Buğday

16- Aşağıdaki arı ırklarından hangisinin yağmacılık eğilimi diğer arı ırklarına göre daha fazladır?
a) Kafkas ırkı b) Karniyol ırkı c) İtalyan ırkı d) Anadolu ırkı

17- Arıların bacak ve kanat organları, arının hangi vücut kısmında bulunmaktadır?
a) Thoraks ( Gövde, Göğüs) b) Abdomen ( Karın ) c) segment d) hiçbiri

18- Organik arıcılıkta arı kolonileri hangi besinlerle beslenilebilir?
a) Arı keki b) Çay Şekeri c) Akide şekeri d) Organik bal

19- İşçi arıların Larva dönemi ortalama olarak kaç gün sürmektedir?
a) 21 gün b) 3 gün c) 16 gün d) 6-7 gün

20- Balarısının 100 m. Den yakın mesafedeki besin kaynaklarını diğer arılara bildirdikleri arı dansının adı nedir?
a) abdomen sallama dansı b) Dairesel dans c) Orak dansı d) Alarm dansı

21- Arı hastalıklarına yol açan en önemli ortak sebep nedir?
a) yaşlı ana arı b) aşırı besleme c) rüzgar d) rutubet

22- Arı zararlılarından varroa ile arı biti arasındaki en belirgin fark nedir?
a) arı biti 3 çift, varroa 4 çift bacağa sahiptir. b) Arı biti 4 çift, varroa 3 çift bacağa sahiptir.
c) Arı biti larvada, varroa bal sırrında gelişir. d) hiçbiri

23- Kovan önünde veya kovan içerisinde uçamayan kanatsız veya eksik kanatlı erkek veya işçi arıların olması neyi gösterir?
a) kovanda yoğun varroa akarının olduğu b) Nosema olduğunu c) Arı felci olduğunu d) hiçbiri


24- Kontrollü ana arı üretiminde ana arı yüksüklerine kaç günlük larva transfer edilmelidir?
a) 4 günlük b) 3 Günlük c) 2 günlük d) 1 günlük

25- Arı sütü üretiminde larva transferinden ne kadar zaman sonra aşılama yapılan gözler den arı sütü toplanmalıdır?
a) 36-48 saat b) 48 -96 saat c) 24 saat d) 9 gün

26- 2009 yılına göre Türkiye’nin yıllık toplam bal üretim miktarı ne kadardır?
a) 45 bin ton b) 70 bin ton c) 100 bin ton d) 110 bin ton

27- Kars yöresinde aşağıdaki çalışmalardan hangisi ilkbahar döneminde yapılmaz?
a) Varroa ile mücadele b) Teşvik beslemesi c) Kovan temizliği d) Bal Hasadı

28- Balın akışkanlığa karşı olan direncine ne ad verilir?
a) viskozite b) balın higroskopik özelliği c) optik sapma d) hiçbiri

29- 1. sınıf ballarda nem oranı en fazla % kaçtır?
a) 18,6 b) 17,8 c) 20,0 d) 21.2

30- 1000 ( Bin ) adet ana arı üretmeyi hedefleyen bir ana arı üretim işletmesi kaç adet erkek arı kolonisi yetiştirmelidir?
a) 50 b) 100 c) 20 d) 10

31- Aşağıdaki arı bireylerinden hangisi N kromozoma sahip haploid yapıdadır?
a) işçi arı b) ana arı c) erkek arı d) kraliçe arı

32- Kovanda bekçilik görevini hangi yaştaki işçi arılar yapmaktadır?
a) 0-3 günlük b) 3-6 günlük c) 5-15 günlük d) 18-20 günlük

33- Aşağıdaki maddelerden hangisi kesinlikle petek muhafazasında mum güvesine karşı kullanılmamalıdır?
a) Ceviz yaprağı b) Naftalin c) kükürt dumanı d) defne yaprağı

34- Zoolojik tasnifte bal arılarının ait olduğu cinse ne ad verilir?
a) Apis b) hymenoptera( zar kanatlılar) c) Apidae d) mellifera

35- Arı ürünlerinin kullanımına dayalı olan tedavi yöntemine, genel olarak hangi ad verilir?
a) Apis mellifera b) korbüküla c) apiterapi d) hiçbiri

36- Balın nem içeriğini ölçmeye yarayan aletin adı nedir?
a) Refraktometre b) Mahmuz c) arıcı bizi d) hiçbiri

37- Konvansiyonel arıcılıkta havaların ılık ve istikrarsız olduğu dönemlerde arılar hangi besin ile beslenmelidir?
a) şurup b) arı keki c) akide şekeri d) pekmez

38- Yalancı ana arı gerçekte hangi arı bireyidir?
a) Kraliçe arı b) erkek arı c) ana arı d) işçi arı
39- Ülkemizde en kapsamlı arıcılık eğitimi hangi okul ve bölümde verilmektedir?
a) Üniversitelerin Meslek yüksekokulunda Arıcılık bölümünde
b) Üniversitelerin Ziraat Fakültesinde Zootekni bölümünde
c) Tarım Bakanlığı ile Halk eğitim merkezi işbirliğindeki arıcılık kurslarında
d) Üniversitelerin veterinerlik fakültesinde

40- Bal arıları kaç çift kanata sahiptirler?
a) 2 çift b) 3 çift c) 4 çift d) 1 çift

41- Arı kolonisinde yüksek düzeyde bal elde etmek için en temel husus nedir?
a) Ana nektar dönemine en fazla düzeyde tarlacı işçi arı ile girmek ve damızlık vasıfta genç ana arı kullanmak.
b) Kolonileri besleyerek yağmacılık yaptırmamak.
c) Hastalıklarla mücadele etmek
d) Zamanın da kovana kat atmak

42- Arı kolonilerinin bir bölgeye bağlı olmaksızın yıl içerisinde çiçeklenme dönemleri farklı bölgelere taşınması suretiyle yapılan arıcılığa ne ad verilmektedir?
a) sabit arıcılık b) gezginci arıcılık c) modern arıcılık d) teknik arıcılık

43- Bir işletmede çalışanın yaptığı hizmetler karşılığı elde ettiği kazanca ne ad verilir?
a) ücret b) işgücü c) sermaye d) yatırım

44- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçlarından biri değildir?
a) Kar elde etmek b) İşletmenin devamlılığını sağlamak
c) Çalışanların güvenliğini sağlamak d) Mutlaka tarım işi yapmak

45- Aşağıdakilerden hangisi bir muhasebe türüdür?
a) Maliyet muhasebesi b) Raporlama c) Bilanço d) Finansman

46- Kar amacıyla riski üzerine alan kişiye ne ad verilir?
a) Arıcı b) Müdür c) Müteşebbis d) Mühendis

47- Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel fonksiyonlarından biridir?
a) Değişim fonksiyonları b) fiyat fonksiyonları c) satış fonksiyonları d) dağıtım fonksiyonları

48- Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?
a) iş gücü b) doğal kaynaklar c) sermaye d) ürün

49- Bal da sakkaroz oranı en fazla % kaç olmalıdır?
a) 1.31 b) 24 c) 8 d) 0.8

50- Aşağıdaki ballardan hangisi salgı balıdır?
a) Meşe balı b) Yayla balı c) Ihlamur balı d) Kestane balı


BAŞARILAR

• HER DOĞRU YANIT 2 PUAN DEĞERİNDEDİR.
• SÜRE 60 DK.CEVAPLAR
1- C 2- A 3- B 4- D 5- B 6- A 7- A 8- C 9- B 10- B
11- B 12-C 13-C 14-B 15- D 16-A 17-A 18-D 19-D 20-B
21- D 22-A 23-A 24-D 25-A 26-B 27- D 28-A 29-B 30-C
31-C 32-D 33-B 34-A 35-C 36-A 37- B 38-D 39-A 40-A
41-A 42-B 43-A 44-D 45-A 46-C 47-A 48-D 49-C 50-A

Hiç yorum yok: